Proč VOLIT KoalicI pro Českou Třebovou ?

Jako jediný volební subjekt používáme transparentní účet - tím dáváme najevo naši velkou snahu vytvořit  také transparentní rozpočet města, vést transparentně hospodaření města a vytvořit transparentní grantový systém. Dost hry na schovávanou!

Při přípravě našeho programu dáváme hlas všem kandidátům. Každý se vyjadřuje a nikdo nezůstává pasivní stranou ať je na kandidátce první nebo i poslední. Před direktivním rozhodnutím upřednostňujeme diskuzi. Poznáte to i na našich webových stránkách nebo na facebooku.  V jiných volebních mančaftech mluví zpravidla jen jeden  myslitel....

Nechceme zvyšovat poplatkové zatížení občanů: chceme zastavit zbytečné zdražování ceny vody, poplatek za odpady vrátit na úroveň před zvýšením. Prosperující město snadno najde jeden milion korun, které tím získalo na úkor svých občanů

Chceme prověřit hospodaření města - využití služebních automobilů, cestovních výdajů, reprezentační fond....

Chceme hovořit s občany, řešit jejich problémy, hledat kompromisy, oživit veřejný prostor. 

Chceme využít námětů a nápadů občanů k obohacení podmínek pro život v našem  městě. Přednost budou mít náměty, které budou sloužit většímu počtu lidí. Příkladem je zřízení webu www.napadyproct.cz 

Chceme omezit a likvidovat hazard v našem městě, který ničí spokojený život právě sociálně slabších rodin, kterých nemáme málo

Spoluprací s místními firmami a podnikateli připravíme podmínky pro růst počtu pracovních příležitostí, průmyslovou zónu dáme do takové podoby, aby mohla přijmout  investory, budeme usilovně jednat o dopravním napojení města na kapacitní síť silnic a o vybudování obchvatu města.

Úpravou územního plánu města chceme co nejdříve připravit podmínky pro realizaci  výstavby souboru rodinných domů ve výhodných lokalitách, obnovit jednání s těmi majiteli pozemků, se kterými se po prvním kontaktu již v jednání nepokračovalo.

Chceme rychle a co nejlevněji realizovat rozšíření prostor pro městskou knihovnu v budově na Smetanově ulici 173, pro banku najdeme jiné vhodné působiště v centru města.

Využijeme možnosti dotace k rychlému vybudování cyklostezky přes Podhorku do Rybníka, zajistíme  cyklistům bezpečnou jízdu do rekreační oblasti Srnov i dále na Lanškroun. (dotace z SFDI)

Chceme zlepšit úroveň sportovišť na školách (Gymnázium, ZŠ Parník), dokončit sportoviště v Benátkách (hokejbal, šatny, dopravní hřiště, volná víceúčelová plocha, oplocení), rozhodnout o budoucnosti areálu Křivolík a rozhodnutí dovést k realizaci, pomoci při výstavbě tenisové haly, spolupracovat při revitalizaci areálu Sokola na Skále.

Jako koalice chceme být vzorem pro spolupráci se všemi dalšími subjekty v zastupitelstvu města tak, aby v příštích letech pracoval v radě i v zastupitelstvu aktivní a pracovitý tým.


Koalice pro Českou Třebovou
www.koaliceprocz.cz  www.facebook.com/koaliceproct