Dotace města do sportovní oblasti: srovnání let 2016 - 2015 - 2014

V  roce 2016 se změnila kritéria, celkový objem vyplacených  dotací je obdobný.  Pokles dotace zaznamenal SKI klub, z.s. - dotace se snížila o 55 tis. Kč, tj.  více než o polovinu, o příspěvek nežádala ZKO Kynologie Podhorka, TJ Lokomotiva má v celkovém souhrnu 90 tis. Kč méně. Zde má nižší dotaci např. oddíl plavání má (o 83 tisíc méně), mládežnický oddíl ledního hokeje naopak o 20 tis. Kč více. Zvýšenou dotaci má T.J. Sokol (o 102 tis. Kč), také FbK Orlicko-Třebovsko (o 67 tis. Kč),  SK basketbalu  má na dotacích připsáno o 24 tis. Kč více než loni. Díky větší mládežnické základně má také větší dotaci ČTBK Iscarex (o 120%, t.j. o 45 tis. Kč). Letos programy pro udělování grantů jinak počítají především peníze na trenéry mládeže. Ve vyhlášených pravidlech přetrvává problém jak financovat činnost mládeže zapojené do Jezdeckého klubu v Semaníně. Ten má sice formálně "sídlo" na adrese Zdeňka Bittla v České Třebové, ale jeho činnost se odehrává mimo katastr města. Pravidla pro dotace s tímto nepočítají. Problém byl popsán již loni, letos však rada města pravidla v této části nezměnila. V Jezdeckém klubu je zapojena mládež z České Třebové. proto Jezdeckému klubu dotace patří. Příslušný dotační program by ovšem měl být napsán tak, aby takovou dotaci umožňoval. Zatímco jinde se na doslovném dodržování pravidel trvá, tady nikoliv.

Dotace v roce 2015  (porovnejte také jiná kritéria roku 2015 a 2016)           Zpět na hlavní stranu

Dotace v roce 2014                                                                                           Zpět na hlavní stranu
Schváleno na jednání ZM dne 28.4. 2014 (V roce 2014 byla dotace na neregistrovaného sportovce 500 Kč, v r. 2015 a v r. 2016 jen 400 Kč)

    Zpět na hlavní stranu