Rozdělení dotací do sportu v roce 2017

Návrhy na rozdělení dotací řešila sportovní komise rady města a rada města. Dotace menší do 50 000 Kč včetně již byly schváleny na jednání rady města a opublikovány  v usnesení rady města. Pro vyšší dotace je podmínkou schválení zastupitelstvem města, které bude o tomto návrhu jednat v pondělí 24. dubna 2017. Také tyto návrhy již byly publikovány formou doporučení rady města pro zastupitele. V tabulce je uvedeno neudělení  dotace pro Šárku Prossovou, jinak byly všechny obdržené žádosti akceptovány.

Nevím v čem je problém, dotace na sportování činnost mládeže měla zřejmě patřit Krasobruslařskému klubu, paní Šárka Prossová sama žádnou sportovní činnost dle svého výpisu z živnostenského rejstříku neprovádí.

Krasobruslařský klub nyní pracuje jako "zapsaný spolek" a má jiné IČO 01273710, než je v příslušném usnesení  č. 392 uvedeno a adresu Nádražní 28. Česká Třebová  Krasobruslařský klub, z.s. se o mládež stará,  zajišťuje soustavnou sportovní činnost pod vedením školených trenérů, vykazuje dobré výsledky a krasobruslení je v grantovém programu města uvedeno jako podporovaný sport. Zatímco účast dětí na školičce bruslení  či plavání je uznávána, dotaci si zaslouží, tak pravidelné tréninky mladých krasobruslařů pod dozorem trenérů dotaci nemají, možná pro chybně napsanou žádost. Zdá se mi v to poněkud zvláštní, situace se opakuje každý rok. Mladí adepti krasobruslení tak každoročně přichází o dotaci na svou činnost. 

Ještě uvedu klíč, podle kterého byly dotace v roce 2017 rozdělovány: registrovaní sportovci 10 let a starší 2900 Kč, registrovaní sportovci mladší 10 let 1310 Kč, neregistrovaní 400 Kč. Podobným způsobem jako letos byly dotace na podporu sportu mládeže řešeny i v loňském roce 2016, v předchozích letech byl systém dotací poněkud jiný, složitější, bylo třeba vykazovat počet trenérů a jejich kvalifikaci.

Porovnejme s předcházejícími roky 2016 - 2015 - 2014 v souboru ZDE

Dotace pro modernizaci sportovišť v roce 2017

V případě dotací na modernizaci, provoz a údržbu sportovišť měla sportovní komise převis žádostí. Celkový balík 650 tis. Kč, určený v rozpočtu města (jako v jiných letech) došlé žádosti převyšovaly o 180 tisíc. Bylo proto nutné dotace dobře posuzovat, někde i krátit a dvě žádosti pro TK a FK  byly zcela odmítnuty. Tenisté i fotbalisté podali také dvě žádosti a tak mezi přidělené dotace byla zařazena jen jedna z nich, která lépe vyhověla grantovým podmínkám. Dvě dotace byly navrženy pro T.J. Sokol, který má svůj historický areál ve stavu nutně potřebujícím modernizaci. Každá z dotací je ovšem určena pro jiný oddíl a tedy i jinou budovu (jiné sportoviště) v sokolském areálu. Podobě také Lokomotiva vlastně získala tři dotace pro tři různé oddíly a tři rozdílná sportoviště. Pro sokoly bude znamenat také nutnost zajistit vysokou spoluúčast. Mezi podmínkami udělení dotace je 30% spoluúčast žádající sportovní organizace, na kterou si musí vydělat, což není v dnešní době napnutých rozpočtů spolků jednoduché. Přidělování dotací v tomto grantovém programu nemá sportovní komise a následně ani rada a zastupitelstvo jednoduché, protože je těžké posoudit a vzájemně porovnat rozdílné podmínky, ve kterých jednotlivé sportovní kluby či oddíly pracují a jejich potřeby pro další rozvoj. Chtěl bych však upozornit na text vyhlášených grantových programů. Granty na modernizaci, provoz a údržbu sportovišť by měly řešit rozvoj sportovišť a měly být na stavu sportoviště a jeho vybavení vidět, jsou však někdy určeny i na běžnou údržbu. To je ovšem řešeno již také v textu dotačního programu na mládež a trenéry, kde se doslova píše: "Uznatelným nákladem jsou: náklady spojené s provozem sportovního zařízení, které žadatel užívá nebo vlastní, zejména náklady na energie, nájemné, vykázané na mládež v poměru k celkové členské základně, náklady na drobnou běžnou opravu a údržbu sportovních zařízení, materiální vybavení určené pro sportování mládeže (sportovní náčiní, výstroj a výzbroj) ...."

 


Tabulky dotací na mládež a trenéry z předchozích let - porovnejte