Bikerezort Orlicko Třebovsko
duben 2016

Autoři: RNDr. Renata Šedová, Pavel Neumeister - prezentace ze semináře dne 11. 4. 2016
Kam dál: 
Orlicko-Třebovský Bikerezort - příprava zahajuje (Tisková zpráva z 10.3. 2014)
Bikerezort Orlicko-Třebovsko představen (proti záměru zbylo jen torzo)  10.12.2015
Podpis dohody o projektu Singletrack Glacensis na českotřebovské radnici 
Hlavní stránka

Mapy a plánky byly sice účastníkům semináře přislíbeny, ale bohužel nebyly poslány. Proto můžeme nabídnout jen nedokonalé fotokopie z prezentace získané pomocí mobilního telefonu. Na první mapce je pro získání názoru zveřejněn rozsah celého  projektu "Singletrack Glacensis", zahrnující 8 více méně téměř propojených tras v Polsku a 3 oddělené lokality v ČR (Choceň, Region Orlicko-Třebovsko, Moravská Třebová propojené cyklostezkou. Lídrem celého  společného polsko-českého projektu je Gmina Bardo, v jejímž čele je nadšený podporovatel této aktivity, burmistrz Krzysztof Żegański.  Druhý (nedokonalý) snímek popisuje úpravy  areálu Peklák, kde má být v rámci projektu vybudováno 26 zpevněných stání (asi 1/3 plochy parkoviště), a další úpravy dle dále uvedeného popisu.  Podrobnější informaci o tom, co se chystá v rámci projektu Bikerezort Orlicko-Třebovsko přednesl vedoucí odboru rozvoje města a investic Ing. Karel Švercl. Mimo zajištění přímých služeb pro bikery je v projektu areálu připravena i vybavená plocha pro stanování. Tím má areál vyjít vstříc té části návštěvníků, kteří tento způsob ubytování  preferují, je zde také připravena krátká trať "pump-track". Projekt počítá i s tím, že zde další úpravy provede pro obohacení aktivit v areálu Peklák provede Město Česká Třebová z jiných finančních zdrojů. Tyto záměry však nebyly dosud  v zastupitelstvu města projednány, pouze  tzv. "dobrodružná věž", která je také ve výše uvedeném (nejasném) plánku nakreslena v horní části obrázku. Na tuto věž již v loňském roce město (neúspěšně) žádalo prostřednictvím společnosti Eko Bi, s.r.o. dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj a znovu pak ještě Město Česká Třebová na Pardubickém kraji. Místo toho se však po diskuzi s hejtmanem Martinem Netolickým zaměření dotace změnilo na potřebnější příspěvek pro novou komunikaci v průmyslové zóně.


Na další mapce jsou vyznačeny připravené singltreky v oblasti Peklák v celkové délce cca 20,4 km + stávající sjezdovky  s délkou cca 4,3 km a nově zařazené tratě  v lokalitě Presy - Sloupnice v katastrálním území Přívrat, díky kterým nedojde k tak fatálnímu zkrácení délky singltreků proti původnímu záměru po omezení zejména v  lokalitě Andrlův chlum.  V samotné lokalitě Andrlův chlum zůstávají k realizaci tratě a sjezdy v délce 9,3 km, nově přidaná část "Na Presích" má délku cca 12,7 km. Obdobný snímek sigltreků v oblasti Andrlova chlumu nemáme k dispozici. Mimo to spojí jednotlivé  singltreky stávající MTB trasy vhodná pro horská kola, na kterých bude z projektu pouze instalováno nové značení, úpravy se nedočkají.

Hlavní stránka

Kam dál: 
Orlicko-Třebovský Bikerezort - příprava zahajuje (Tisková zpráva z 10.3. 2014)
Bikerezort Orlicko-Třebovsko představen (proti záměru zbylo jen torzo)  10.12.2015
Podpis dohody o projektu Singletrack Glacensis na českotřebovské radnici